باسلام

به اعتقاد من اولین فرصتی که شما شرایط خرید ملک را پیدا میکنید و یا به آن شرایط نزدیک میشوید بهترین فرصت است ,حتی فارغ ار شرایط بازار,چون تجربه ثابت کرده معمولا قیمت روند صعودی دارد و سرعت افزایش هم بالاتر از تورم است و اگر شما منتظر زمان مناسب بنشینید فقط فرصت سوزی انجام داده اید.حتی اگر شما بعد از خرید خبرهایی از رکود یا پایین آمدن قیمت بشنوید خودتان را نگران نکنید چون ضریب پایین آمدن قیمت در ملک معمولا کمتر از سایر بازار ها است و ل در پالس های بعدی افزایش قیمت  به سرعت جبران میکند یا به اصطلاح خودشو پر میکنه .البته در خرید ملک فاکتورهای خرید موفق حتما باید توجه کنید که در یادداشت های بعدی مطرح میکنم