• مناطق فعال پارس فایل فعلا منطقه 9 و10 و11 تهران که افتخار همکاری با مشاورین املاک معتبر منطقه را داریم